Aanwezige stamkaarten checken

De eerste keer wachtwoord maken

Dit wachtwoord is hetzelfde als bij het uploaden van stamkaarten!

Lidnummer: uw lidnummer moet uit 4 cijfers bestaan!!  b.v. 0010
Wachtwoord: Max. 40 tekens